michal kisch - וטרינר ואילוף כלבים ובעל כלב בתל אביב
michal kisch

michal kisch

    פרטים אישיים וטרינראילוף כלביםבעל כלב
המרכז
תל אביב
לא צוין
תל אביב
לא הוגדר
עליך להתחבר תחילה
לא צוין
    אודות
לא פורט
    ניסיון מקצועי
לא פורט
    איפה הכלב מבלה את רוב הזמן
לא פורט
המשתמש לא העלה תמונות
לא הוגדרו שעות הפעילות/צרכים
לא נמצאו רשימת כלבים במאגר
הוספת תגובה
×
  • עליך להתחבר תחילה
  • לא קיימות חוות דעת למשתמש