Michael Shentcis - בעל כלב בחיפה
Michael Shentcis

Michael Shentcis

    פרטים אישיים בעל כלב
חיפה והקריות
חיפה
לא צוין
Solid-State Institute- Technio
לא הוגדר
עליך להתחבר תחילה
לא צוין
    אודות
לא פורט
    איפה הכלב מבלה את רוב הזמן
לא פורט
המשתמש לא העלה תמונות
לא הוגדרו שעות הפעילות/צרכים
לא נמצאו רשימת כלבים במאגר
הוספת תגובה
×
  • עליך להתחבר תחילה
  • לא קיימות חוות דעת למשתמש