מיכל פרידמן - דוגסיטר ודוגווקר ובעל כלב ברחובות
מיכל פרידמן

מיכל פרידמן

  פרטים אישיים דוגסיטרדוגווקרבעל כלב
המרכז
רחובות
לא צוין
לא הוגדר
לא הוגדר
עליך להתחבר תחילה
28
  אודות
לא פורט
  ניסיון מקצועי
לא פורט
  איפה הכלב יטייל
לא פורט
  איפה הכלב יבלה את רוב הזמן
לא פורט
מיכל פרידמן
לא הוגדרו שעות הפעילות/צרכים
לא נמצאו רשימת כלבים במאגר
הוספת תגובה
×
 • עליך להתחבר תחילה
 • לא קיימות חוות דעת למשתמש